WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

KOŁO W HRUBIESZOWIE

 

Pracownie
:: Pracownia dziewiarska
:: Pracownia gospodarstwa domowego
:: Pracownia krawiecko - tkacka
:: Pracownia plastyczna
:: Pracownia poligraficzna
:: Pracownia umiejętności społecznych
:: Pracownia stolarska
:: Pracownia ogrodniczo - kwiatowa
 
Strona Główna


Pracownia krawiecko - tkacka

Głównym celem tej pracowni jest rozwijanie umiejętności zawodowych w kierunku krawiectwa ręcznego oraz maszynowego. Uczestnicy poznają narzędzia i urządzenia służące do wykonania prac krawieckich. Podopieczni uczą się prostego szycia ręcznego, zszywania, przyszywania guzików naszywania aplikacji, szycia maskotek, patchworków uczą się kroju, podszywania, skracania, szycia prostej odzieży, szyją obrusy, serwetki, fartuszki, powłoczki, wykonują także prace dekoratorskie, które są wykorzystywane na terenie warsztatów. Podopieczni z tej pracowni dbają także o wystrój okien w warsztacie oraz przygotowuje stroje dla grupy teatralnej.

Proponowane techniki pracy w tej pracowni dostosowane są do zainteresowań i możliwości podopiecznych. Pracownia krawiecka umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych uczestników, ćwiczy dokładność i precyzję, uczy oszczędności w gospodarowaniu materiałem, stara się również uwrażliwić na otaczające nas piękno.

FOTO