WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

KOŁO W HRUBIESZOWIE

 

Pracownie
:: Pracownia dziewiarska
:: Pracownia gospodarstwa domowego
:: Pracownia krawiecko - tkacka
:: Pracownia plastyczna
:: Pracownia poligraficzna
:: Pracownia umiejętności społecznych
:: Pracownia stolarska
:: Pracownia ogrodniczo - kwiatowa
 
Strona Główna


Pracownia dziewiarska

Pracownia realizuje program związany z robótkami ręcznymi. Uczestnicy poznają różne techniki haftu, techniki szycia ręcznego, prac szydełkowych oraz prac wykonywanych na drutach. Uczestnicy poznają ściegi podstawowe, ozdobne oraz rodzaje i właściwości materiałów dziewiarskich. W pracowni powstają również prace artystyczne z różnych materiałów dziewiarskich i innych. Dzięki temu podopieczni uczą się wytrwałości i cierpliwości. Praca w tej pracowni rozwija zdolności poznawcze, intelektualne oraz wpływa na sprawność psychomotoryczną.

FOTO 1

FOTO 2